การตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายณัทชัย  ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลงพื้นที่      ออกตรวจติดตามและเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจในพื้นที่ ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอนาดีและพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี      จังหวัดปราจีนบุรี ผลการออกตรวจติดตามดังกล่าวไม่พบนักเรียนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

Copyright © 2019. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์