การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ์  มะใบ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.วันเพ็ญ  บุรีสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัทชัยใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนบ้านแหลมหิน อำเภอปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 การดำเนินการในครั้งนี้ได้ชี้แจงนโยบาย และรับฝังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้อง โดยได้รับความร่วมมือและการต้อนรับ ข้อมูลต่างๆ จากผู้หริหารหน่วงงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

Copyright © 2019. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์