การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนฯ (ปราจีนบุรีโมเดล)

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณัทชัย  ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจังหวัดต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (ปราจีนบุรีโมเดล) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม PEC สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายสมคิด  ศรีปราชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

Copyright © 2019. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์