พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ประจำปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด  ศรีปราชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาด) ประจำปี 2564 ณ สนามโรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายวิเชียร  อินทมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีสถานศึกษาให้การสนับสนุนและเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามฯ ดังนี้ 1) โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 2) โรงเรียนกบินทร์วิทยา 3) โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง 4) โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และ 5) โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิก ยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากขึ้น และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาด) ประจำปี 2564

Copyright © 2019. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์