การประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหัวข้อ “การรับฟังข้อสรุปว่าด้วยการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามยุมศาสตร์ชาติ”

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน กรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “การรับฟังข้อสรุปว่าด้วยการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ” และรับฝังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ของหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายณัทชัย  ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และในเวลา 13.00 น. นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน กรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา พร้อมคณะ ได้ออกเดินทางไปยัง โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติที่ประสบความสำเร็จ เพื่อใช้เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และรับฟังข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาต่อไป

Copyright © 2019. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์