การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

นายณัทชัย  ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมฯ

       เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายณัทชัย  ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด การวัดประเมินผล ณ ห้องประชุมโรงแรมแคนทารี 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสุนันท์  วงศ์ทองเหลือ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และ นางลลิดา ธรรมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากร พร้อมด้วยนางสาวภณิษา  พรมโน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ในนามคณะกรรมการจัดงาน และมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ครูโรงเรียนเอกชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน

Copyright © 2019. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์