การคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ประจำปี 2564

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสระมรกต ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายณัทชัย  ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นเลขานุการ พร้อมด้วย คณะกรรมการระดับจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานและตอบคำถาม    ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติจัดเรียงลำดับนักเรียนตามความเหมาะสม 1–5 เพื่อนำส่งเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกในระดับภาค 9 ต่อไป

Copyright © 2019. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์